0
profile avatar
مدیر تعاون روستایی خراسان رضوی با بیان این مطلب اظهار داشت :۱۶ مرکز خرید در سطح استان خراسان رضوی آماده خرید محصول کلزای کشاورزان می باشد.

ایرج ناصری مقدم افزود: نرخ خرید تضمینی دانه روغنی کلزا برای سال ۹۹( با ۳۵ درصد افزایش) هر کیلوگرم ۴۶ هزار و ۶۰۲ ریال اعلام گردیده است.
وی ادامه داد: کشاورزان خراسان رضوی در سال زراعی ۹۸  بیش از ۶ هزار تن کلزا به مراکز خرید تضمینی شبکه تعاون روستایی خراسان رضوی  تحویل دادند و وجه پرداختی به کلزاکاران در سال زراعی ۹۸ پرداخت شد.

مدیر تعاون روستایی خراسان رضوی گفت: دولت همواره بعنوان حامی کشاورزان برای  تولید محصولات کشاورزی نظیر گندم و دانه روغنی کلزا  ، برنامه ریزی های هدفمند و بلند مدتی را دارد که هر سال نتایج مثبت آن بیش از گذشته نمود می یابد لذا شبکه تعاون روستایی خراسان رضوی به دنبال همین برنانه ریزی امسال به صورت مباشر در امر خرید تضمینی محصولات مهم  و استراتژیکی مانند کلزا و گندم کاملا آماده بوده  و تمام توان خود را برای خرید محصول کشاورزان به کار گرفته است.

ارسال یک دیدگاه

0

بالا

X