profile avatar

وجود مشکلات در بخش کشاورزی سبب شده تا کشاورزان نتوانند آنچنان که باید از کشت محصولات خرسند و از سود آن راضی باشند، تنها یکی از این مشکلات وجود دلالان بوده که سبب افت قیمت شده است.

0

بالا

X