0
کود اوره
profile avatar

 دکتر کاظم خاوازی در مراسم معارفه خود به عنوان وزیر جهاد کشاورزی با حضور معاون اول رئیس جمهور و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی: 

بخش کشاورزی، تنها نقطه امید کشور برای تاب آوری اقتصادی است.

صمیمانه دست یاری به سوی همه همکاران دراز می کنم و امیدوارم با تمام قوا به میدان بیایند و شاهد توفیقات روزافزون بخش کشاورزی باشیم.

امیدوارم آقای تقوی بتواند در کسوت نمایندگی در دوره بعدی مجلس شورای اسلامی مدافع بخش کشاورزی باشد.

آقای حجتی با غیرت و با همت بسیار زیاد شبانه روزی برای وزارت جهاد کشاورزی زحمت کشیده و اتفاقات بزرگی را در بخش کشاورزی رقم زده و یکی از ضعف های ما این بوده که نتواسته ایم این دستاوردها را به خوبی تبیین کنیم.

آقای کشاورز چه در دوران معاونت زراعت که بخشی از توفیقات بخش کشاورزی مربوط به تلاش های او بود و چه در دوران ۴ ماهه سرپرستی از هیچ کوششی دریغ نکرد و شبانه روز تلاش کرد.

ارسال یک دیدگاه

0

بالا

X