0
کرونا ویروس
profile avatar

محمد حسیبی مدیر داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمان :یک سری ضدعفونی کننده مخصوص سطوح و دست وجود دارد که می توان این موارد را از فروشگاه‌ها تهیه کرد.

او افزود: الکلی که برای از بین بردن ویروس‌ها استفاده می‌شود؛ الکل طبی ۷۰ درجه یا الکل (اتانول) صنعتی ۷۰ درجه است که نوع طبی برای ضدعفونی کردن دست‌ها و نوع صنعتی آن برای سطوح استفاده می‌شود

 مردم بر این باورند که ضدعفونی کردن الکل ۹۶ درجه بیشتر از الکل ۷۰ درجه است، در صورتی که این باور غلط است و تاثیرگذاری و قدرت ضد میکروبی اکل ۷۰ درجه بیشتر از ۹۶ است.

 برای دست‌ها می‌توان از همان الکل طبی ۷۰ درجه که حاوی گلیسیرین است به جهت خشک نشدن پوست و ضد عفونی کردن استفاده کرد.

حسیبی گفت: برای ضدعفونی کردن دست، مردم باید دقت داشته باشند از محلول‌هایی که داروخانه خودش آن را ساخته و محلول‌هایی که پروانه ساخت دارند استفاده کنند؛ لذا مردم به هیچ وجه از جا‌هایی که مطمئن نیستند محلول‌های ضدعفونی کننده تهیه نکنند.

ارسال یک دیدگاه

0

بالا

X