0
saffron
profile avatar

در بیشتر مناطق تولید زعفران، علاوه بر عوامل اقلیمی و خاکی، مسائل به زراعی از قبیل سن مزرعه، روش کشت، نحوه و فواصل آبیاری تاریخ کشت، تراکم بنه، عمق کاشت، اندازه بنه، مدیریت عناصر غذائی، کنترل علفهای هرز، تنظیم کننده های رشد، برداشت و مدیریت پس از برداشت نیز باید بنحوی بهینه سازی گردند که کارامدترین نتیجه را بر کمیت و کیفیت زعفران تولیدی بگذارند .از آنجا که توصیه تغذیه ای مناسب براساس شرایط مذکور انجام می شود عامل محدودکننده ی اصلی هزینه های اقتصادی تامین و مصرف نهاده هاست باتوجه به این مهم  که زعفران یک کالای لوکس به شمار می رود می توان با تغذیه ی هوشمند به سو دآوری رضایت بخش در این زمینه دست پیدا کرد.

مرحله اول (پیش از کاشت)

اهمیت آزمایش خاک :  انجام توصیه های ضروری و دقیق جهت بهینه سازی مصرف نهاده های کشاورزی برای تولید محصول سالم و باکیفیت

اهمیت غربالگری : جداسازی  پیاز ها براساس اندازه باعث گلدهی یکنواخت و همزمان می شود درنتیجه درگیری کشاورز دربازه زمانی کوتاه  برای برداشت موجب کاهش هزینه برداشت  می گردد.

اهمیت تغذیه بستر باکود های پایه :

تامین عناصر ماکرو و میکرو خاک مصرف با تکنولوژیMCDS  ذرات کود در پوششی از پارافین قرارگرفته که از تجزیه با آب و میکروارگانیسم ها درامان اند،

 نیترالیا

تامین مواد آلی خاک با منشاء طبیعی جایگزین مناسب کودهای حیوانی باعوارض شوری و بذر علف هرز خواهد بود.

کاندیت

اهمیت ضدعفونی پیازها:

بیماری های قارچی (رایزوکتونیا ،فوزاریوم و پوسیدگی ریشه ) در صورت عدم پیشگیری با قارچکش مطمئن  از سال سوم غیرقابل کنترل می شوند.

تیوفانات متیل

قارچ کش دارای  ماده موثره تیوفانات متیل موجب افزایش مقاومت می باشد

آبامکتین

کنه کش اثر تماسی گوارشی عدم مشکلات زیست محیطی و سرطان زایی با دوره کارنس کوتاه  و حلال های گرین به جای زایلن و تولئن

مرحله دوم (آبیاری پیش از گل)

اهمیت اصلاح کننده خاک : افزایش هوموس در خاک های فقیر از مواد آلی و اصلاح خاک های شور و قلیایی

هیومکس

 حاوی منشاء طبیعی (معدنی) هوموس بوده و دارای تاییدیه  انجمن ارگانیک ایران و آمریکا با تولید محصول سالم به حفظ سلامت محیط زیست کمک میکند متعادل نمودن  PH خاک افزایش ویتامین ها در گیاه افزایش مقاومت به خشکی با حفظ آب در خاک و همچنین تقویت سیستم ریشه و افزایش قابلیت کلات کنندگی کلیه عناصر غذایی به ویژه فسفر بخشی از مزایای این کالا می باشد

اهمیت محرک رشد : افزایش تحریک رشد گیاه  با هدف افزایش عملکرد و کیفیت محصول

دارای تاییدیه  انجمن ارگانیک ایران و آمریکا با تولید محصول سالم به حفظ سلامت محیط زیست کمک میکند تحریک گلدهی با تبدیل عناصرغذایی به ویژه فسفر به شکل قابل جذب گیاه بهبود ریشه زایی و گل دهی  با دارابودن آمینو اسید آزاد و افزایش مقاومت گیاه به بیماری ها

فولزایم

اهمیت آهن : آهن موجب افزایش کیفیت گل ضخامت کلاله و تقویت رنگ و عطر زعفران می شود

لیبفر ،بازافرپلاس، بافر

 تامین پایدار آهن مورد نیاز گیاه حتی در خاکهای آهکی و با PH  بالا

اهمیت فسفر : افزایش ریشه زایی و تحریک گل انگیزی بویژه برای محصولاتی که شاخص عملکرد  تولید گل می باشد در کنار اندازه بنه مادري، مقدار فسفر بنه زعفران از عوامل موثر در افزايش گلدهي زعفران است

نواتک ۴۸ – ۱۴

 تولید محصول سالم به دلیل  عدم تجمع نیترات در گیاه و خاک میشود  دارای تکنولوژی DMPP  یا بازدارنده ی نیتریفیکاسیون تحریک ساخت فیتو هورمون های گیاهی نظیر جیبرلین و سیتوکینین به دلیل وجود یون آمونیوم

اهمیت پتاسیم: عنصر پتاسیم موجب افزایش ماندگاری ، مقاومت به صدمات فیزیکی و تنش های محیطی و بخصوص افزایش کیفیت گل درزعفران می شود.

سولو پتاس

ویژگی های بهبود خاک های شور و قلیایی به دلیل وجود پایین ترین شاخص آبشویی و ضریب شوری نسبت به سایر کود ها در این کالا منحصر به فرد است.

مرحله سوم (زاچ آب)

اهمیت پتاسیم: اهمیت پتاسیم در این مرحله موجب افزایش مقاومت پیاز ها در برابر تنش های محیطی از جمله سرما ، بیماری ها و آفات خاکزاد و به طورکلی تقویت  بنیه گیاه برای سال آینده می شود.

اهمیت ازت و فسفر: تامین اوره و فسفر برداشت شده از گیاه  با توجه نیاز بالا برای شروع فصل رویشی زعفران

 سنگرال اوره فسفات

 تامین کننده ی اوره و فسفر با درصد بالامی باشد همچنین  خاصیت اسیدی  قوی حلالیت بالا نسبت منابع دیگر فسفر بخشی از مزایای این کالا  می باشد.

سنگرال ۲۰-۲۰-۲۰

اهمیت تغذیه در این مرحله و نیاز اساسی گیاه به کود کامل بسیار حساس است.

ارسال یک دیدگاه

0

بالا

X