0
الکل 70 درصد
profile avatar

با توجه به ضرورت استفاده از الکل ۷۵ درجه در ضدعفونی دست و سطوح در شرایط  پیش آمده طرز تهیه الکل ۷۵ درجه از ۹۶ درجه در حجم دلخواه مثلا ۲۰۰ سی سی به شرح ذیل می باشد :

  ۲۰۰ml × الکل ۷۵ درجه  =    X  × الکل ۹۶ درجه

۱۵۷ml =    X

روش : برای تهیه ی۲۰۰ میلی لیتر الکل ۷۵ درجه از الکل ۹۶ درجه ، باید ۱۵۷ml الکل ۹۶ درجه را داخل ظرف دلخواه ریخته و مابقی تا ۲۰۰ سی سی حجم دلخواه ، آب مقطر اضافه کرد .

 

ارسال یک دیدگاه

0

بالا

X