0
profile avatar

به گزارش روز شنبه وزارت جهاد کشاورزی، «اسماعیل اسفندیاری‌پور» مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در نشست بررسی روند اقدامات مبارزه با بیماری های گندم با حضور وزیر جهاد کشاورزی، افزود: بحث بیماری‌ها در گذشته نیز وجود داشته و در دهه ۷۰، همزمان با مبارزه بیولوژیک و کاهش سموم به این موضوع پرداخته شد.

وی ادامه داد: بررسی‌ها در سالهای ۸۱ و ۸۲ نشان می دهد که کشاورزانی که در مزارع گندم سم‌پاشی داشتند، محصول آنها در زمان برداشت، ۷۰۰ کیلوگرم تفاوت داشت.

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: کشاورزان به طور معمول در زمان رشد گندم از مزرعه عبور نمی‌کنند، ما برای این موضوع خطوط ثابت را پیشنهاد داده‌ایم تا از یک مسیر برای سمپاشی و کود استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند برای سمپاشی، پنج تا شش هزار جفت لاستیک چرخ باریک از محل اعتبارات دولتی یا از طریق ۵۰ درصد بخشودگی، تهیه کند، گفت: اگر این اتفاق بیافتد کشاورزان در مزارع راحت‌تر تردد کرده و خسارت به مزارع نیز کمتر وارد می‌شود.

اسفندیاری‌پور ادامه داد: برای استفاده از پهپاد برای سم‌پاشی نیز باید تصمیمی اتخاذ شود و ارزیابی در این خصوص صورت گیرد، زیرا در حال حاضر این مهم در حال توسعه است و اگر به آن توجه نشود، ممکن است با اصول ما مغایرت داشته باشد.

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی افزود: در صورتی‌که سمپاشی برای کشاورزان صرفه اقتصادی داشته باشد، آن را انجام می‌دهند، بنابراین ما باید اطلاعات فنی اقتصادی و مباحث مورد نظر را تبیین کنیم. البته خوشبین هستیم که کشاورزان از آنها استفاده خواهند کرد.

ارسال یک دیدگاه

0

بالا

X