0
آیا می دانید
profile avatar
علفکش ها در دماهای کمتر از ۱۰ درجه و بافت های سنگین خاک کارایی خود را کاملا از دست می دهند

تحقیقات نشان می دهند که بیش از ۱۰ درصد کل علف کش های مصرفی در اثر عدم کالیبره کردن سمپاش ها و بواسطه مصرف بیش از اندازه به هدر می روند و حتی در برخی موارد به گیاهان اصلی نیز صدمه وارد می سازند .  

برای اثربخشی مطلوب علف کش های پیش از سبز شدن باید به مواردی چون : آماده سازی مناسب خاک ، رطوبت کافی ، هموار نمودن سطح خاک ، جمع آوری کلوخ ها (clods) و زواید گیاهی (trash) ، پخش یکنواخت و زمانبندی صحیح همّت گمارد و همچنین بر تشخیص سریع و کاربرد بهنگام علف کش ها تأکید ورزید .

ارسال یک دیدگاه

0

بالا

X