۱
ایمونیت
profile avatar
معرفی

ایمونیت حشره کشی است باکارایی بالا که حاوی دو ماده موثرآلفا سایپرمترین از گروه (IRAC:3) به میزان ۷۵ گرم برلیترونیز تفلوبنزورون از گروه(IRAC:15) به میزان ۷۵ گرم برلیترمی باشد.

 وجود دوماده موثره با نحوه ی تاثیر متفاوت گزینه ای ایده آل را برای مدیریت بروز مقاومت فراهم میکند .آلفا سایپرمترین با اثرضربه ای مناسب و تفلوبنزرون با اثرابقایی طولانی مدت امکان کنترل موثرو طولانی  مدت کرم میوه خوار گوجه فرنگی را فراهم می آورند.

نحوه ی اثر

ضربه ای

نحوه عمل

آلفاسایپرمترین ازراه تماسی و گوارشی جذب شده با اثر سریع و ضربه ای قوی به مانند ترکیب طبیعی Pyrethrum با ایجاد اختلال در کانال های سدیمی سلولهای عصبی حشره و ایجاد تکانه های عصبی پایدار سبب مرگ حشره می گردد.

تفلوبنزرون در سنتز کیتین در مراحل لاروی حشره اختلال ایجاد کرده و از آنجا که کیتین در ایجاد و تقویت لایه محافظ کوتیکولی حشره نقش مهمی دارد بنابراین عدم وجود آن سبب مرگ لاروهای حشره می گردد .

درعین حال تماس حشرات ماده بالغ با تفلوبنزرون سبب می شود تا تخم های گذاشته شده عقیم و غیربارور  گردند.

مورد و میزان مصرف

 •  بهترین زمان سم پاشی در مرحله ی لاروی سنین ۱و ۲ می باشد.
 •  خاصیت لارو کشی با دز ۷۵۰ سی سی و در موارد شدید ۱لیتر در هزار افزایش می یابد  . از طرفی برای وسعت کارایی میتواند با یک تخم کش هم مخلوط گردد.

زمان مصرف

 • نوبت اول هنگام اعلام جهاد کشاورزی
 • نوبت دوم به مانیتورینگ کشاورز بستگی دارد.

دوره کارنس

فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول ۴ روز می باشد.

چرا ایمونیت ؟؟؟

 • برخورداری از استراتژی ضد مقاومت
 • قابلیت اختلاط با بیشتر قارچکش ها و حشره کش های موجود در بازار
 • دوام بالای کنترل
 • انعطاف پذیری در زمان سمپاشی
ایمونیت و کرم میوه خوار گوجه فرنگی

لارو این آفت دارای ۶ سن (مرحله رشد) می باشد بیشترین میزان خسارت از مرحله سن ۳ به بعد است که طول لارو به بیش از ۸ میلیمترمی رسد. بنابراین بهترین زمان سمپاشی در مرحله سن ۱ و۲ میباشد. که طول لارو کرم میوه خوار گوجه فرنگی زیر۷میلیمتراست .بدیهی است تاخیر در سمپاشی موجب بروز خسارت بیشترو نیز سخت شدن کنترل لارو در سنهای بالاترمی شود که لارو بزرگتر است.

ایمونیت  در یک نگاه
 • بهترین گزینه جهت مدیریت بروز مقاومت باتوجه به دارا بودن دو ماده موثره با نحوه تاثیر متفاوت
 • راه حل اقتصادی جهت کنترل موثر کرم میوه خوار گوجه فرنگی با توجه به میزان پایین مصرف
 • دوره کارنس کوتاه در نتیجه امکان تولید محصول سالم و با کیفیت
آنچه مقالات نوشتند …

چکیده بررسی کارایی حشره کش ایمونیت (%۱۵ Imunit SC) جهت کنترل کرم میوه خوار گوجه فرنگی Helicoverpa armigera Hub.:

کرم میوه خوار گوجه فرنگی از آفت کلیدی گوجه فرنگی در ایران می باشد که هر ساله باعث کاهش راندمان و کیفیت محصول از نظر بازار پسندی میگردد. کشاورزان برای کنترل این آفت، مزرعه را چندین نوبت (۷-۱۶ ) سمپاشی می کنند که عموما از حشره کش های با طیف وسیع میباشند. هدف از اجرای این تحقیق امکان جایگزین کردن حشره کش های جدید، موثرتر و کم خطرتر به جای حشره کش های متداول و مصرفی با طیف وسیع است. برای ارزیابی کارآیی حشره کش جدید آلفاسایپرمترین+ تفلوبنزورون (ایمونیت %۱۵ SC)، این پروژه در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۵ تیمار و ۴ تکرار در سه استان مازندران، قزوین و فارس در سال ۱۳۹۲-۱۳۹۳ به اجرا درآمد. تیمارها عبارت بودند از آلفاساپرمترین + تفلوبنزورون با دو غلظت ۳۰۰ و ۲۵۰ میلی لیتر در هکتار(به ترتیب۰/۷۵و ۰/۶ در هزار)، ایندکساکارب(آوانت SC15) به مقدار ۲۵۰ میلی لیتر در هکتار(۰/۶ در هزار)، کرموفنوزید (ماتریک ۵ SC) به میزان ۲۰۰۰ میلی لیتر در هکتار(۵ در هزار) و شاهد (آب پاشی). در هر نوبت نمونه برداری تعداد ۱۰ بوته از وسط هر کرت به طور تصادفی انتخاب و تعداد لارو کرم میوه خوارگوجه فرنگی، تعداد میوه ی سالم و کرم زده شمارش شد. همچنین درهر نوبت برداشت محصول، تعداد میوه های آفت زده و سالم در هر کرت تعیین و ثبت گردید. یک روز قبل و ،۷ ۳ و ۱۴ روز پس از محلول پاشی نمونه برداری انجام گرفت. با توجه به وضعیت آفت در منطقه، سمپاشی زمانی انجام شد که جمعیت غالب کرم میوه خوار گوجه فرنگی درسنین ۱ و۲ لاروی بود. نتایج نشان داد که کلیه ی حشره کش های بکار رفته روی کرم میوه خوار گوجه فرنگی در ۷ و ۱۴ روز بعد از محلول پاشی موثربودند. در منطقه مازندران در ۷ روز بعد از سمپاشی، تیمار ایندوکساکارب با کارایی۱۳/%۷۸ و پس از آن آلفاساپرمترین + تفلوبنزورون با دز ۳۰۰ میلی لیتر در هکتار با کارایی ۸۹/%۷۳ در گروه نخست قرار گرفتند. همچنین در منطقه قزوین تیمار ایندوکساکارب با کارایی ۷۱/%۸۸ و پس از آن آلفاسایپرمترین+ تفلوبنزورون با دز ۳۰۰ میلی لیتر در هکتار با کارایی۵۴/%۸۳ بیشترین تاثیر را داشتند. در منطقه فارس تیمار ایندوکساکارب با کارایی %۷۸ و پس از آن تیمارآلفاسایپرمترین+ تفلوبنزورون با دز ۳۰۰ میلی لیتر در هکتار با کارایی %۷۱ در گروه اول قرار داشتند. در این مناطق تعداد میوه های آفت زده در تمام تیمارها، فقط در ۱۴ روز بعداز کاربرد حشره کش ها در سطح احتمال %۱ معنی دار بود.

منبع

مقایسه کارآیی حشره کشی بین دو سم پروکلیم فیت و ایمونیت روی کرم ساقه خوار برنج Chilo suppressalis) Pyralidae: Lepidoptera)

برنج به عنوان یکی از محصولات عمده غذایی به شمار می آید. بنابراین مدیریت اصولی زراعت برنج از جمله مدیریت مبارزه با آفات و بیماری های بسیار اساسی می باشد. کرم ساقه خوار نواری برنج به عنوان آفت اصلی برنج در ایران می باشد. که سالیانه خسارت زیادی در شالیزارهای برنج ایجاد می کند. که خسارت زیاد این آفت مصرف بی رویه سموم شیمیایی علیه این آفت را به دنبال داشت. مشکل حاصله در اثر کاربرد بی رویه سموم، مانند مقاومت حشرات به حشره کش ها، طغیان مجدد آفت ها، مرگ و میر حشرات مفید، اثرات سوء و زیان بار بروی محیط زیست وغیره بر کسی پوشیده نیست. در این پژوهش به بررسی اثرگذاری پروکلی مفیت و ایمونیت روی کرم ساقه خوار برنج به منظور دستیابی به روشی بهتر و مقرون به صرفه تر نسبت به سایر سموم استفاده شده علیه این حشره پرداخته شد. آزمایشات زیست سنجی را از روش غوطه وری و در شرایط آزمایشگاهی در دمای ۲۶±۲ درجه و رطوبت نسبی ۶۵±۵ درصد و دوره روشنایی ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی انجام داده شد. که نتایج حاصل با روش باقیمانده سم نشان داد هر دو حشره کش اثر کشندگی بالایی روی آفت دارند ولی حشره کش ایمونیت با توجه به ۵۵ LD پایینتر نسبت به پروکلیم فیت روی آفت مورد نظر کشنده تر است. در نتیجه به کشاورزان استفاده از سم ایمونیت توصیه می شود

منبع

جهت افزودن ایمونیت به سبد خرید اینجا کلیک کنید

ایمونیت

۱ دیدگاه

 1. ایمونیت یک محصول با کارایی مفید وبه صرفه برای کشاورزان میباشد

ارسال یک دیدگاه

0

بالا

X