0
profile avatar
تحقیقات نشان می دهند که بیش از ۱۰ درصد کل علف کش های مصرفی در اثر عدم کالیبره کردن سمپاش ها و بواسطه مصرف بیش از اندازه به هدر می روند و حتی در برخی موارد به گیاهان اصلی نیز صدمه وارد می سازند .
 برای اثربخشی مطلوب علف کش های پیش از سبز شدن باید به مواردی چون : آماده سازی مناسب خاک ، رطوبت کافی ، هموار نمودن سطح خاک ، جمع آوری کلوخ ها (clods) و زواید گیاهی (trash) ، پخش یکنواخت و زمانبندی صحیح همّت گمارد و همچنین بر تشخیص سریع و کاربرد به هنگام علف کش ها تأکید ورزید .

ارسال یک دیدگاه

0

بالا

X