0
profile avatar

سن گندم                                                          

              Eurygaster integriceps Put.

(Scutelleridae, Heteroptera)

این گونه مهم ترین آفت کشاورزی کشور ما به شمار می آید. به جز مناطق خوزستان، اراضی ساحلی خلیج فارس، دریای عمان ، دریای خزر و کویرهای مرکزی فلات ایران، این آفت در سایر مناطق کشور وجود دارد. 

 سطح مبارزة شیمیایی با سن گندم در ۲۵ سال اخیر روند فزاینده ای داشته است. تخریب مراتع و توسعه دیم زار ها خصوصآ در غرب کشور از مهم ترین دلایل گسترش مناطق انتشار و طغیان سن گندم در سال های اخیر بوده است. در سال های اخیر ۴۰ -۵۰ درصد سهم مبارزة شیمیایی با سن گندم در اراضی دیم استان های غربی کشور که تخریب مراتع در آنها شدید بوده است، صورت گرفته است .

سن گندم هم به صورت کمی( خسارت به برگ، خشک کردن جوانه مرکزی، سفید کردن وخشک کردن سنبله ها و یا قسمتی از آنها توسط سن مادر) و هم به صورت کیفی ( سن زدگی دانه ها توسط پوره ها و سن های نسل جدید) خسارت وارد می کند. 

حد قابل تحمل سن زدگی دانه ها ۲ درصد است و دانه هایی که بیشتر از ۲ درصد دانة سن زده داشته باشند فاقد کیفیت نانوایی هسـتند. با افزودن برخی از افزودنی هـای مجاز می توان این نرم را کمی افزایـش داد.

زیست شناسی

سن گندم سرتاسر تابستان، پائیز و زمستان ( حدود ۹ ماه از سال) را در پناهگاه های تابستانه و زمسـتانه آن در ارتـفـاعات، زیر بوتـــه های گــون (Astragalus spp.)، درمـــنـه Artemisia spp.)، کــلاه مـیر حــسنAcantholimon spp.)) و چوبک (Acanthophillum spp.) و در جنگل های بلوط غرب کشور در زیر برگ های ریزش کرده بلوط و برخی دیگر از درختان و درختچه ها به سر می برد. این سن ها دیاپوز داشته و در اوایل بهار به مزارع گندم و جو ریزش می کنند. سن گندم تنها یک نسل در سال دارد.  

مدیریت تلفیقی 

مهم ترین عامل افزایش جمعیت و طغیان سن گندم در ۲۵ سال اخیر، تخریب مراتع( خصوصآ در دیم زارهای کشور) و کشت گندم و جو در مراتع تخریب شده بوده است. این کار در افزایش وزن، افزایش میزان تخم ریزی و تبدیل سن های ساکن مراتع به سن های مهاجر، موثر بوده است.

 در سال های خشک و کم باران اراضی دیم کم بازده برداشت نمی شوند و یا به دلیل کمبود آب، نداشتن تجهیزات مناسب سمپاشی و اقتصادی نبودن مبارزه، کنترل شیمیایی سن گندم در آنها صورت نمی گیرد و باعث انتقال جمعیت قابل توجهی از آفت از سالی به سال دیگر می شوند. جلوگیری از کشت گندم و جو در مراتع تخریب شده و اختصاص دادن اراضی دیم کم بازده به کشت گیاهان مناسب دیگر، در کاهش جمعیت این آفت بسیار موثر است .

سن گندم دشمنان طبیعی فراوانی دارد و در بین آنها زنبورهای پارازیتوئید تخم و مگس های پارازیتوئید سن گندم از نظر کاهش جمعیت این آفت از اهمیت بیشتری برخوردارند.

امید طهماسبی‌زاده مدیر جهاد کشاورزی مشهد گفت: سن غلات از مهمترین آفات گندم و جو است، این آفت با تغذیه از گندم و جو در مراحل مختلف رویشی موجب کاهش عملکرد (خسارت کمی) و از بین بردن خاصیت نانوایی (خسارت کیفی) می‌شود.

طهماسبی‌زاده بیان کرد: حشرات سن به دانه‌های گندم در حال رشد حمله می‌کنند و به همراه بزاق خود آنزیم‌های پروتئولتیکی را به داخل دانه تلقیح می‌کنند. فعالیت پروتئولتیکی آنزیم‌های موجود در آرد گندم سن‌زده در خواص فیزیکی خمیر و پخت آن آشکار می‌شود، در اثر فعالیت آنزیم پروتئاز ساختمان گلوتن می‌شکند و در اثر آن خمیر نرم می‌شود که یک اثر تضعیفی بر گلوتن را نشان می‌دهد.

خمیر تهیه شده از چنین آردی سیال و چسبنده است، به طوری که عملاً تهیه نان از گندم‌هایی با بیش از ۲ تا ۵ درصد سن‌زدگی، غیر ممکن است. روش‌های مختلفی برای بهبود آرد گندم سن‌زده پیشنهاد شده که شامل روش‌های فیزیکی، استفاده از مواد بهبود دهنده و استفاده از آنزیم است.

بر اساس اعلام روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان مشهد، وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه دولت برای تامین گندم مورد نیاز کشور سالانه اقدام به واردات گندم می‌کند و از طرفی بخش قابل توجهی از گندم تولیدی در کشور به دلیل مشکلات سن‌زدگی، در صنعت نانوایی غیر قابل استفاده شده و در بخش‌های دیگر از جمله خوراک دام مورد مصرف قرار می‌گیرد، بنابراین هرگونه اقدام اساسی در جهت تولید نان از گندم‌های با درصد سن‌زدگی بالا و ارائه یک راهکار مناسب برای این منظور، گام بزرگی در حرکت اقتصادی کشور به سمت خودکفایی در گندم مورد نیاز تولید نان و امنیت غذایی آحاد جامعه خواهد بود.

 

ارسال یک دیدگاه

0

بالا

X