0
شته مو
profile avatar
مشخصات 
نام فارسی شته فیلوکسرای مو (انگور)
نام علمی Daktulosphaira vitifoliae
جنس Daktulosphaira
خانواده Phylloxeridae
Suborder Homoptera
چرخه زندگی

 خطرناک‌ترین بیماری در بین درختان انگور ، شته فیلوکسرا است، این آفت‌ تاکستان‌های ایران را نیز تهدید می‌کند.

بومی ایالات متحده آمریکا بوده و در ۱۸۶۰ وارد کشورهای غربی گردید. دامنه انتشار آن تا ترکیه، ارمنستان و آذربایجان گسترش یافته ولی تاکنون در تاکستانهای ایران مشاهده نشده است و از آفات قرنطینه ای محسوب میشود. خسارت این حشره دو گونه است:
ایجاد گال در سطح برگها، گالها در سطح زیرین برگ باز هستند و هر یک محتوی تعداد زیادی شته ی زرد رنگ و بدون بال است.
ایجاد گال روی ریشه به خصوص ریشه های فرعی که باعث اختلال در جذب شیره ی نباتی، پوسیدگی ریشه و خشک شدن بوته ها میشود.
زمستان را به صورت تخم روی شاخه های جوان یا حشرات بدون بال روی گالهای ریشه در زیر خاک بسر می برد. چندین نسل در خاک روی ریشه ها و نیز روی برگها ایجاد می کند .

درختان مو بومی آمریکا به این آفت مقاوت پیدا کرده اند،لذا مهمترین راه مبارزه پیوند ارقام پر محصول اروپایی روی مو های مقاوم آمریکایی است.
مهم‌ترین دغدغه مسئولین امر پیشگیری از ورود و گسترش بیماریهای درختان انگور به کشور است که متاسفانه امروز شاهد هستیم حتی کشورهای همسایه ما با این بیماریها و آفات مواجه شده‌اند.
یکی از متداول‌ترین روش‌های تکثیر انگور در بین باغداران کشور، تکثیر به شیوه قلمه زنی است ولی دنیا امروزه به این تکنولوژی دست یافته است که با استفاده از بذر انگور نهال انگور را به دست بیاورد و آن را روی ارقام مقاوم به فیلوکسرا پیوند بزنند.چرا که در این شیوه از سلامت نهال مطمئن میشوند.
امروز این بیماری خطرناک به ترکیه رسیده است اما علیرغم تلاش‌هایی که به منظور جلوگیری از گسترش این بیماری انجام شده است تمام درختان کشور ترکیه را گرفتار کرده است.(اینکه تاکستان های کشور ترکیه و دنیا ،پیوندی هست ،علت اش همین نکته هست)
 به دلیل این که این شته خاکزی است راه درمان و مبارزه‌ای برای آن پیدا نشده است و تنها راه جلوگیری از انتقال آن ؛ نپذیرفتن قلمه و نهال از باغات ناشناس است .در صورتیکه متاسفانه، شاهد هستیم که قلمه و نهال بصورت گسترده و قاچاق از کشور ترکیه توسط افراد سود جو بدون انجام مراحل قرنطینه و بررسیهای لازم ،وارد و در سطح کشور توزیع میشود.
باغداران محترم توجه فرمایند قلمه ونهال ارقام خارجی انگور را خریداری نکنند و حتی اگر رایگان هم باشه در باغ خود کشت نکنند،
ضمنا در خرید نهال ارقام داخلی ،حتما نهالهای لیبل دار(شناسه دار) خریداری کنند ،شناسه ای که از طرف کمیته بذر و نهال داده شده نه اینکه خود فرد یک برچسبی به نهال بزند.
این بیماری در مدت زمان کوتاهی تمام مزرعه را از بین خواهد برد و به دلیل این که این شته خاک زی است راه درمان و مبارزه‌ای برای آن پیدا نشده است وتنها راه جلوگیری از انتقال آن است که قلمه نزدن و نپذیرفتن قلمه از مزرعه‌های ناشناس است .

 

ارسال یک دیدگاه

0

بالا

X