0
profile avatar

کارایی  محصولاتی حاوی عصاره استخراجی از جلبک های دریایی  بطور گسترده  در کشاورزی و  باغبانی مورد استقبال قرار گرفته است ، بطوریکه بعد از استفاده از این فرآورده ها ، افزایش محصول ، افزایش جذب مواد غذایی خاک ، افزایش مقاومت به آفات خاص ، افزایش جوانه زنی بذر و مقاومت در مقابل یخ زدگی را در پی داشته است.

ترکیبات

به طور کلی در جلبک های دریایی سبز و قهوه ای می توان انواع مواد معدنی ماکرو میکرو مانند منگنز، پتاسیم، مس،  باریوم، ید و بور را یافت که همه این مواد برای رشد گیاه لازم بوده و به افزایش مقاومت آن ها در برابر آفات و بیماری ها کمک خواهد کرد و سرعت فتوسنتز و آبرسانی را به شدت افزایش خواهد داد.

همچنین در این جلبک ها می توان ترکیبی از انواع آمینو اسید ها، پروتئین ها و کربوهیدرات را یافت که در صورت افزودن به خاک باعث غنی شدن آن خواهد شد و به تغذیه هرچه بهتر ریشه گیاهان و درختان کمک خواهد کرد و تمامی کمبودهای خاک را بر طرف خواهد ساخت.

همچنین کربوهیدرات های موجود در این جلبک ها به فعالیت بهتر میکرو ارگانیزم های موجود در خاک کمک خواهد کرد و از این طریق قارچ های بیماری زا نیز از بین خواهند رفت.

علاوه بر این  در جلبک های دریای انواع هورمون های رشد مانند اکسین، جیبرلین، سیتوکنین، بتائین، استرول، مانیتول وجود دارند که محرک رشد ریشه، برگ  و میوه خواهد بود.

مهم ترین این هورمون ها که به صورت گسترده در عصاره های جلبک یافت می شود اکسین و سیتوکینین است . 

نقش هورمون های اکسین و سیتوکنین در تکامل رشد گیاهان
  • بزرگ شدن و طویل شدن سلولها: سیتوکینین‌ در مرحله طویل شدن سلول یا بزرگ شدن آن در مراحل رشد تأثیر می‌گذارند ولی اینکه اثر محرک یا باز دارنده است بستگی به اندام مربوط و نوع بخصوص سیتوکینین و غلطت آن دارد.
  •  ایجاد جوانه گل و نمو آن: در برخی از گیاهان افزایش نسبت سیتوکینین به اکسین سبب پیدایش جوانه‌ها و در نتیجه شاخه‌های برگدار می‌شود.
  •  تشکیل ریشه: سیتوکینین با غلظت خیلی کم به تشکیل ریشه کمک کرده ولیکن در غلظت زیاد از تشکیل آن جلو گیری می‌کند.
  • کاربرد کودهای حاوی عصاره جلبک در کشاورزی
  • امروزه در کشاورزی نوین بیشتر از دو نوع جلبک دریایی استفاده می شود که نقش موثرتری در فرایند های فیزیولوژیک در گیاهان دارد.

۱-جلبک هایی که از مزارع دریایی در دریای اتلانتیک برداشت می شود و دارای اکسین بیشتری هستند Ascophyllum nodusom

۲-جلبک هایی که از سواحل آفریقای جنوبی برداشت می شوند و حاوی سیتوکنین بیشتری هستند Eklonia maxima

نتیجه گیری
نکته ! در هنگام خرید محصولاتی حاوی عصاره جلبک دریایی دقت کنیم نوع جلبک دریایی به کار رفته در آن از کدام  دو نوع جلبک فوق الذکر است

برای مثال محصول وکوزیم از برند  BISTADT که از مزارع دریایی آتلانتیک استخراج می شود و حاوی اکسین بیشتری است برای توسعه ریشه در اوایل رشد گیاه مناسب تر است.

این درحالی است که بازفولیر کلپ از برند COMPO  حاوی کلپک از مزارع جلبک آفریقایی بدست می آید برای تنش های خشکی ، شوری و… مناسب تراست و به دلیل وجود نسبت مناسب سیتوکینین در غلظت مناسب با جیبرلین ها برای شکستن خواب بذور حساس به نور هم قابل استفاده است.

آنچه مقالات نوشتند…

بررسی اثر غلظت، زمان و نحوهي مصرف عصارهي جلبک دریایی nodosum Ascophyllum بر برخی ویژگی هاي مرفولوژیک ریشه و اندام هوایی گیاه گلرنگ

ارزیابی برخی صفات کمی و کیفی گیاه پسته در پاسخ به ترکیبات آمینواسیدی و عصاره جلبک دریایی

 

 

ارسال یک دیدگاه

0

بالا

X