0
نمایشگاه تهران
profile avatar
نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی بوستان گفتگو تهران ۹۸ هفتمین دوره

تاریخ شروع:

سه شنبه ۹۸/۱۱/۰۱ (۰۱/۲۱/۲۰۲۰)

تاریخ پایان:

جمعه ۹۸/۱۱/۰۴ (۰۱/۲۴/۲۰۲۰)

زمان بازدید:

۱۴الی ۲۰

 

نمایشگاه بین المللی کشاورزی، ماشین آلات، نهاده ها و مکانیزاسیون مشهد ۹۸ پانزدهمین دوره

تاریخ شروع:

چهارشنبه ۹۸/۱۱/۰۹ (۰۱/۲۹/۲۰۲۰)

تاریخ پایان:

شنبه ۹۸/۱۱/۱۲ (۰۲/۰۱/۲۰۲۰)

زمان بازدید:

۱۵ الی ۲۱

نوع نمایشگاه:

بین المللی

 

نمایشگاه آب، آبیاری کشاورزی و تاسیسات آب و فاضلاب همدان ۹۸ دومین دوره

تاریخ شروع:

يكشنبه ۹۸/۱۱/۱۳ (۰۲/۰۲/۲۰۲۰)

تاریخ پایان:

چهارشنبه ۹۸/۱۱/۱۶ (۰۲/۰۵/۲۰۲۰)

نوع نمایشگاه:

داخلی

 

نمایشگاه بین المللی محصولات کشاورزی، مواد غذایی و آشامیدنی، ماشین آلات و صنایع وابسته کیش ۹۸

تاریخ شروع:

 سه شنبه ۹۸/۱۱/۱۵ (۰۲/۰۴/۲۰۲۰)

تاریخ پایان:

جمعه ۹۸/۱۱/۱۸  (۰۲/۰۷/۲۰۲۰)

نوع نمایشگاه:

بین المللی

 

 

ارسال یک دیدگاه

0

بالا

X