0
درخت سیب
profile avatar
ریزش گلبرگ تا تشکیل میوه
هدف : 

تحریک رشد بهتر میوه و جلوگیری از ریزش خرداد

زمان مصرف : 

از زمانی که تلقیح میوه ها انجام شده و میوه تشکیل می گردد تا رمانی که میوه اندازه فندق می شود(اردیبهشت و اوایل خرداد)

روش مصرف : 

محلول پاشی / کود آبیاری

تغذیه : 
 نوع کود نحوه مصرف میزان مصرف
اسید هیومیک کود آبیاری ۴-۱۰لیتر در هکتار
کود کامل ۲۰-۲۰-۲۰ کود آبیاری ۱۵-۲۵ کیلوگرم در هکتار
کلات آهن خاک مصرف کود آبیاری ۱۵-۵ کیلوگرم در هکتار
سولفات آمونیوم کود آبیاری ۱۰۰-۵۰ کیلوگرم در هکتار
عصاره جلبک  محلول پاشی ۱-۳ لیتر در هکتار
نیترات کلسیم کود آبیاری ۱۵-۲۵ کیلوگرم در هکتار
کود کامل ۲۰-۲۰-۲۰ محلول پاشی ۱-۳کیلوگرم در هکتار
آفت و بیماری این دوره :

شته ها ، لکه سیاه ، سفیدک پودری ، لیسه سیب ، مینوز لکه گرد، کرم خراط ، پروانه زنبور مانند ، کرم سفید ریشه

مبارزه با آفت و بیماری مشاهده شده  :

توصیه میشود تا پیش از هرنوع مبارزه شیمیایی با کارشناسان فنی محترم حوزه کشاورزی مشورت گردد.

لکه سیاه :  کاپتان ،کروزکسیم متیل، تری فلوکسی استروبین، فیلو پیرام، توبوکونازول

سفیدک پودری : دومارک ، کروزکسیم متیل، تری فلوکسی استروبین،بوسکالید + کروز کسیم متیل ، بوسکالید +پیراکلواستروبین ، سولفور میکرونیزه 

مینوز لکه گرد : کلروپیریفوس ، استامی پراید، فن والریت ، دلتامترین ، 

کرم خراط و پروانه زنبور مانند : مدیریت تلفیقی آفات 

کرم سفید ریشه : دیازینون همراه آب آبیاری

عملیات لازم برای مدیریت تلفیقی :

تله های فرمونی جهت ردیابی آفات

تله های نوری

استفاده از سیم مفتول

کشتن کرم خراط

خمیر زئوزران

خمیر آنتی تارلو

تقویت درختان

آبیاری منظم

استفاده از باکتری BT

بررسی تله های فرمونی

 

 

ارسال یک دیدگاه

0

بالا

X