0
profile avatar
معرفی 

علفکشی است برای کنترل علفهای هرز پهن برگ در مزارع غلات اعم از گندم ،جو، چاودار و … حاوی ۳۳۳ گرم در لیتر بنتازون و ۲۳۳ گرم در لیتر دیکلوپروپ – پی که به صورت تماسی و سیستمیک عمل می نماید.

نحوه اثر 

مولکول دیکلوپروپ -پی از گروه شمیایی فنوکسی کربوکسیلیک اسید که مانند اکسین های مصنوعی عمل کرده و سنتز و عملکرد ایندول استیک اسید را مختل می کند . مولکول بنتازون از گروه بنزوتیادیزول ها با ایجاد اختلال در عملکرد فتوسیستم II از فتوسنتز جلوگیری می نماید .

ویژگی ها

علفکشی موثر با دو ماده موثر بانحوه اثر متفاوت 

کنترل موثر اکثر علف های هرز سمج پهن برگ و کاهش احتمال بروز مقاومت 

کنترل علف های هرز حتی در مراحل انتهایی رشد

بدون محدودیت در زمان مصرف 

دست باز کشاورز برای مدیریت زمان سمپاشی 

بدون داشتن باقیمانده خاک 

عدم محدودیت کشاورز در کشت بعدی 

بازاگران دی پی در ایران برای کنترل کلیه علف های هرز پهن برگ گندم با دز ۲ لیتر در هکتار به ثبت رسیده است . این علفکش در آزمایشات متعدد صورت گرفته کارایی خود را در کنترل علف های هرز سمج مانند ارشته خطایی ، پیچک و پنیرک به خوبی نشان داده است .

برخی از علف های هرز که توسط بازاگران دی پی کنترل میگردند.

آلاله 

بارهنگ

شیر تیغک

سیزاب

بی تیراخ

پنیرک 

تربچه وحشی

کنگر

ارشته خطایی

علف کش پس رویشی ، پهن برگ کش مزارع غلات

فرمولاسیون : SL

دز مصرف : ۲/۵ لیتر در هکتار

ماده موثره ۳۳۳ g/L Bentazone + 233 g/L Dichlorprop-P

بنتازون علف‌کشی تماسی از خانواده بنزوتیادیزول  است و مکانیزم عمل آن بازدارندگی از فتوسنتز در فتوسیستم II می‌باشد که علائم بازدارندگی آن درزمان کوتاه بروز می‌کند.

دیکلوپروپ از گروه کلوروفنوکسی.

بهترین زمان مصرف

بازاگران دی پی بعد از تشکیل برگ سوم تا انتهای جوانه زنی گندم می باشد، که در این زمان علف های هرز ظاهر شده اند. جهت اثر بخشی بهتر ، پیشنهاد می شود در دمای بالای ۱۰ درجه سانتیگراد سمپاشی شود و همچنین بارندگی تا چند ساعت پس از محلولپاشی پیش بینی نشود.

 

جهت افزودن بازاگران دی پی به سبد خرید اینجا کیلیک کنید

 

 

ارسال یک دیدگاه

0

بالا

X