0
بورس کشاورزی
profile avatar

حامد سلطانی نژاد  مدیرعامل بورس کالای ایران از پنج دغدغه ی اصلی فعالان بخش کشاورزی گفت:

  • کشف قیمت منصفانه محصولات
  • پوشش ریسک قیمتی
  • استانداردسازی محصولات
  • قراردادهای بلندمدت 
  • بازار مستمر و روزانه در حیطه بازار داخلی و صادراتی

از دغدغه های اصلی در حوزه محصولات کشاورزی است که ابزارهای مالی بورس کالا می تواند به همه این دغدغه ها پایان دهد.

وی افزود : راهکارهای بورس کالا هم به سمت ایجاد بازار و هم توسعه ابزاری محصولات کشاورزی است. در این میان یک بازاری که تاکنون شکل گرفته، بستری برای حمایت های قیمتی از محصولاتی مانند زعفران، ذرت و جو با اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری کشاورزی و خرید های حمایتی سازمان تعاونی روستایی بوده است.  

وی اضافه کرد: همچنین بازاری که برای محصول زعفران و مرجعیت قیمتی این محصول ایجاد شده، از طریق پذیرش انبارهایی که در سراسر کشور وجود دارد، ایجاد شده تا از این طریق، دسترسی کشاورزان به بازار فراهم شده و آن ها به راحتی بتوانند محصول خود را در انبارهای مورد تایید بورس، قرار داده و حتی محصولات را به صورت آنلاین معامله کنند؛ این روند برای پسته و زیره نیز وجود دارد.

وی اظهار کرد: مزیت اصلی این روش، مشاهده آنلاین و مستمر قیمت ها است ضمن اینکه کشاورزان می توانند در قالب قراردهای بلندمدت، محصول خود را برای آینده به فروش برسانند همچنین امکان تامین مالی با وثیقه گذاری گواهی سپرده کالایی فراهم می شود. 

سلطانی نژاد در ادامه به تغییرات نرخ ارز و قیمت کالاها اشاره کرد و بیان کرد: زمانی که تنش ارزی ایجاد می شود باید اجازه داد تا قیمت ها در سازوکار بازار تعیین شود چراکه تجربه همین چند سال اخیر نشان می دهد اگر کنترل های قیمتی روی کالاها گذاشته نمی شد، محصول در ساختار بازار در اختیار همه قرار می گرفت اما کنترل قیمتی باعث افزایش عطش خرید می شود و حتی کسانیکه تولیدکننده هم نیستند تمایل به خرید پیدا می کنند؛ در نتیجه با رشد واسطه گری های مخرب، مواد اولیه به دست مصرف کننده اصلی نمی رسد که سال گذشته با تلاش های بورس، روند تصمیم ها اصلاح کرد.

وی در خصوص چشم اندازی بورس کالا اظهار داشت: با برنامه های توسعه ای که برای عرضه محصولات و ابزارهای مالی جدید تدارک دیده شده، چشم انداز مثبتی برای آینده بورس کالا در کشور پیش بینی می شود.

ارسال یک دیدگاه

0

بالا

X