0
آیا می دانید ؟
profile avatar
مصرف بی رویه گوگرد در خاک

یکی از عوامل ظهور باکتری Burkholderia gladioli در مزارع زعفران و کاهش چشمگیر عملکرد و آلودگی پیاز زعفران، رشد این باکتری در محیط اسیدی است.

ارسال یک دیدگاه

0

بالا

X