0
آیا می دانید ؟
profile avatar

عوامل بسته ماندن روزنه ها

  • وزش باد
  • هوای ابری
  • تنش خشکی
  • نور شدید
  • گرما یا سرمای شدید

بهترین زمان محلول پاشی اسید های آمینه : غروب آفتاب

ارسال یک دیدگاه

0

بالا

X