0
profile avatar
فائو پروژه‌های آب و خاک را با همکاری وزارت جهاد کشاورزی در ایران اجرا می‌کند

  معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی و نماینده سازمان کشاورزی و خوار و بار ملل متحد، فائو در ایران، امروز تفاهم‌نامه‌ای را با عنوان ارتقای فناوری‌های پیش‌آگاهی و مدیریت مسائل و مشکلات ناشی از سیل در بخش آب و خاک و کشاورزی امضا کردند.

 فائو درباره مدیریت مسائل آب و خاک کشاورزی ایران که اخیراً از سیل آسیب دیده‌اند، همکاری می کند.

همکاری فائو در زمینه انتقال دانش و آگاهی و تجربیات کشورهای مختلف و آموزش کارشناسان کشور ما خواهد بود.

همچنین فائو ۳۹۵ هزار دلار برای اجرای این تفاهم‌نامه اختصاص داده است که در مدت دو سال در ایران اجرایی خواهد شد. قرار است ۳۰ درصد از این اعتبار برای خرید تجهیزات مورد نیاز پروژه و بقیه برای آموزش و مشارکت بهره‌برداران طبق روش‌هایی که در سند آمده، باشد. 

 نماینده فائو گفت: پروژه‌های TCP برای همکاری با کشورهای عضو است و ۱۳ تا ۱۴ درصد اعتبارات فائو به این منظور پرداخت می‌شود که حداکثر آن ۵۰۰ هزار دلار است. البته این اعتبار برای همه کشورها نیست و مثلاً برای کشورهای شمال آفریقا و اروپا از این اعتبارات پرداخت نمی‌شود.

علیمراد اکبری معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی هم درباره اجرای این تفاهم‌نامه گفت: ارگان‌های کلیدی مانند دفتر منطقه‌ای  فائو در تهران، دفتر امور بین‌الملل و سازمان‌های تخصصی و معاونت آب و خاک و در درون وزارتخانه هم سازمان جنگل‌ها و مراتع و دفتر مدیریت بحران همکاری خواهد داشت.

معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی : بهبود امنیت غذایی متأثر از سیل، مدیریت سیل و آب و خاک و استفاده از تجارب بین‌المللی برای رفع این مشکلات عنوان کرد.

اکبری گفت: پس از سیل انتهای پارسال و ابتدای امسال مسأله را به نمایندگان فائو اعلام کردیم و طی مذاکرات فشرده‌ای که داشتیم، قرار شد فائو در این زمینه با ایران همکاری کند. هدف ما این بود که از آنجا که سیل اخیر بیشترین خسارتش به بخش زیرساختی آب و خاک کشور بود با استفاده از ظرفیت‌های فائو و تجارب و دانش دیگر کشورها این مشکل را برطرف کنیم.

به گفته اکبری، همکاری‌ فائو محدود به این پروژه نیست و پیش از این نیز پروژه‌ای تحت عنوان سیداب برای افزایش بهره‌وری و مدیریت آب و خاک با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ هزار دلار در کشور ما اجرا می‌کنند که به صورت آزمایشی در دشت قزوین در حال اجرا است.

ارسال یک دیدگاه

0

بالا

X