0
آیا می دانید ؟
profile avatar

وقتی کود دامی نپوسیده به خاک اضافه می شود چون بخشی از باکتری های تجزیه کننده کود، برای فعالیت خود به نیتروژن زیادی نیاز دارند؛ با ریشه گیاه  برای جذب نیتروژن خاک رقابت کرده و برنده می شوند.از این رو گیاه با کمبود ازت (نیتروژن) روبرو می شود و برگ هایش به زرد متمایل شوند.

ارسال یک دیدگاه

0

بالا

X