0
آیا می دانید
profile avatar

عدم تامین نیاز سرمایی باعث دیر سبز شدن درخت، ناهماهنگ سبز شدن شاخه ها، ریزش بیشتر جوانه های گل و کاهش شدید محصول، رشد کوتاه سرشاخه، کوتاه شدن میان گره ها و در نهایت کاهش عملکرد میشود.

محلول پاشی روغن ولک بر روی درختان، باعث می شود تا روزنه های گیاه بسته شود و تنفس گیاه بالا رفته در نتیجه باعث شکسته شدن مواد بازدارنده گردد تا درخت بتواند در بهار به موقع سبز شود.

در پاییز و با سرد شدن هوا، در ریشه تمامی درختان خزان کننده هورمونی به نام اسید آبسیزیک (ABA) تولید می شود که یک بازدارنده رشد است. یکی از وظایف این هورمون ایجاد لایه جدا کننده در محل دمبرگ و در پی آن ریزش برگ و به خواب رفتن درخت می باشد. در طول زمستان برای شکسته شدن فرمول این اسید، درختان نیازمند یک میزان مشخص سرما بین صفر تا هفت درجه سانتی گراد می باشند.

نیاز سرمایی در درختان از دو فاکتور اصلی تشکیل شده : ۱- شدت سرما ۲- طول دوره سرما

  • نیاز سرمایی بر اساس ساعت اعلام می شود که ممکن است بین ۱۰۰ تا ۱۳۰۰ ساعت یا بیشتر باشد
  • در صورت بروز گرما قبل از تامین شدن نیاز سرمایی، درخت رشد نخواهد کرد
  • این موضوع به درخت کمک می کند که زمستان را دنبال کرده و شروع بهار را تشخیص دهد
  • دوره خواب و نیاز سرمایی به درخت کمک می کند که دوره سرما را تشخیص دهد و کمک می کند درخت در دوره های گرمای اوایط زمستان شروع به رشد نکند
  • زمانی که درخت شروع به رشد کند مقاومت خود به سرما را از دست می دهد و این مقاومت تا سال بعد قابل کسب نیست

ارسال یک دیدگاه

0

بالا

X