0
چالکود
profile avatar

روش صحیح چالکود چگونه است؟

از آنجا که درخت میوه گیاهی است دائمی هر ساله تراکم ریشه در حوالی منطقه چالکود بیش از پیش افزایش یافته و تماس ریشه با این منطقه غنی از کود افزایش می یابد.در صورتی که تعداد چاله کم باشد، تماس ریشه درختان با مناطق اصلاح شده خاک کم بوده و اثر بخشی روش کامل نیست افزایش تعداد چاله نیز هزینه بر و پُرخرج خواهد بود.

 

مراحل انجام
  • در ابتدا حفراتی در یک سوم انتهایی تنه درختان حفر کرده که مناسب ترین مکان برای تماس ریشه های فعال و جوان درختان با ترکیبات کودی و درنتیجه افزایش راندمان جذب مواد غذایی می باشد.
  • توجه: چاله باید در مکانی حفر شود که در مسیر آب آبیاری بوده تا عناصر غذایی در دسترس ریشه های گیاه قرار گیرند.
  • تعداد چاله های حفر شده براساس سن درخت متفاوت است. برای درختان با سن بیش از ۱۰ سال بین دو تا چهار چاله برای هر درخت توصیه می شود. البته درصورتیکه تعداد چاله ها بیشتر باشد به علت افزایش تماس سطح ریشه با مواد آلی و کودی برای درخت شرایط مناسب تری مهیا می گردد. در باغ های متراکم استفاده از کانال کود توصیه می گردد.
اندازه چاله
  • چاله ها با وسایلی از جمله بیل و کلنگ و به قطر ۳۰ تا ۵۰ سانتیمتر و عمق ۱۲۰-۵۰ سانتیمتر حفر میگردند. که با توجه به سن درخت متغییر می باشد. بهترین عمق حفر چاله مقداری است که ریشه های فعال بتوانند با ترکیبات استفاده شده در چالکود در تماس باشند.
پرکردن چاله
  • در ابتدا کود آلی با کود شیمیایی مخلوط شده و سپس داخل چاله ریخته شوند تا جایی که همسطح خاک اطراف شوند.

نکته: از ریختن خاک قبلی به داخل چاله خودداری کنید.

نکته: به جهت انتخاب ترکیبات شیمیایی مناسب برای چالکود از کارشناسان منطقه ای خود استفاده کنید.

آشنایی با مزایای چالکود

چالکود باغ پسته

چالکود باغ سیب

 

 

 

 

 

ارسال یک دیدگاه

0

بالا

X