0
profile avatar
کود دهی

طول بوته فلفل دلمه ای در شرایط گلخانه ای و در طی یک دوره کامل می تواند به بیش از ۳ متر برسد . بنابراین باید تغذیه آن به اندازه کافی باشد.

اما ازآن جایی که فلفل دلمه ای رشد کندی دارد، نیاز غذایی و مصرف آب  آن از گوجه فرنگی کمتر است.در کشت خاکی کاربرد حدود ۹۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن قبل  از  انتقال نشا ضروری است  .

استفاده از مقادیر بیشتر نیتروژن توصیه نمی شود ، زیرا سبب کاهش تشکیل میوه می گردد. استفاده از مقادیر زیاد کود های حاوی نیتروژن آمونیومی سبب کاهش جذب کلسیم بروز پوسیدگی گلگاه شده و توصیه نمی شود.

مواد غذایی که هم زمان با آبیاری به صورت محلول استفاده می شود، به مقدار یک میلی گرم در هر لیتر آب می باشد که این مقدار هنگام انتقال نشا در کشت غیر خاکی، شامل :

فسفر ۵۰ ppm
پتاسیم ۱۱۹ ppm
کلسیم ۱۱۰ ppm
گوگرد ۵۵ ppm
منیزیم ۱۱۰ ppm
نیتروژن ۷۰ ppm

 

درصورتی که میزان این موادغذایی برای فلفل دلمه ای که به طورکامل رشد کرده شامل :

فسفر ۵۰ ppm
پتاسیم ۲۰۰ ppm
کلسیم ۱۱۰ ppm
گوگرد ۶۵ ppm
منیزیم ۴۸ ppm
نیتروژن ۱۶۰ ppm

این محلول همچنین انواع ریز مغذی ها مانند آهن بور ودیگر عناصر موثر در رشد گیاه را فراهم می سازد.

Ph محلول باید بین ۵/۵ و ۵/۶ و EC آن نیز بهتر است که بین ۱/۲ تا ۲/۱ میلی موس باشد.

آبیاری

فلفل دلمه ای دارای ریشه های سطحی است و به تنش رطوبتی بسیارحساس است .تنش رطوبتی می تواند باعث ریزش گلها و تولید میوه های ریزشود وهمچنین سبب کاهش سطح برگ و افزایش آفتاب سوختگی شود.

در فصل تابستان که میزان نور و طول روز افزایش می یابد ، برای تعادل در رشد باید تعداد دفعات آبیاری در طول روز افزایش یابد.

لازم به ذکر است که آبیاری زیاد این گیاه در خاک های دارای زهکشی ضعیف می تواند باعث شیوع بیماری های خطرناک شود.

هرس و تربیت فلفل دلمه ای

فلفل دلمه ای گیاهی است با ویژگی رشد نامحدودکه دائما ساقه و برگ های جدید در آن ایجاد می شود.

به همین دلیل باید مرتبا برگ ها و ساقه های آن را برای کنترل رشدو برداشت محصول خوب هرس کرد.

بوته های فلفل دلمه ای معمولا وقتی به ارتفاع ۵۰ سانتی متری می رسند ، حدود ۴ تا ۵ شاخه فرعی تولید می کنند.

ازبین شاخه های فرعی حدد ۲ تا ۴ عدد بستهبه نوع سیستم پرورشی مورد نظر باید انتخاب شود.

ازآنجا که در سیستم دو شاخه ای ، رشد رویشی زیاد میشود. چون میوه زیادی ندارد پس خیلی توصیه نمی شود.

اما سیستم ۳ و ۴ شاخه ای هر دو قابل انجام هستند.

در هر صورت در این مرحله باید شاخه های قوی را انتخاب کرده و نگه داشت.

شاخه های که نگه داشته می شوند را به وسیله نخ هدایت کرده و پساز۲ تا ۳ متراز ارتفاع روی سیمی مهار و مستحکم می شوند روی این شاخه ها بسته به شرایط مثلنور کم یا زیاد ۳تا ۴ میوه تشکیل می شود.

بعد از اینکه میو ههای اولیه فلفل دلمه ای بالغ شده و به اندازه برداشت رسیدند قسمت بالای شاخه شروع به ریزش گل می کند که این به دلیل خود تنظیمی ذاتی فلفل دلمه ای است.

گل های فلفل دلمه ای در زاویه برگ تشکیل میشود و شاخه ها از هم مستقل هستند.شاخه های فرعی هم روی شاخه های اصلی رشد می کنندکه باید آ ن هارا حذف کرد مگر این که شرایط رشد و میوه دهی این شاخه ها نیز فراهم باشد.

درشرایط روز کوتاه (پاییز و زمستان ) معمولا در هرس ۴ شاخه شاخه های فرعی را نگه می دارند ، چرا که برخی شاخه ها رشد نکرده و به اصطلاح کور می شوند اما در شرایط روز بلند (بهار و تابستان ) که شاخه های اصلی رشد خوبی دارند دیگر شاخه های فرعی رانباید نگه داشت، حتی اگر نور خوب باشد .

البته در هرس ۳ شاخه در ماه هایی که نور کم است باید شاخه های فرعی حذف شوند اما در شرایطی که نو ر زیاد باشد شاخه های فرعی را نگه داشته و یک میوه از ان می گیرند.

اینکه در هر شاخه چند میوهنگه داشته شود بستگی به شرایط نور گلخانه دارد به طوری که در نور کم ۳ میوه و در نور زیاد تا ۵ میوه را نگه می دارد.

برداشت و بسته بندی

زمان برداشت محصول ۷ تا ۹ هفته پس از تشکیل میوه ها است .برداشت میوه وقتی انجام می گیردکه رنگ گرفته باشد.

برای برداشت لازم نیست منتظر باشیم تا رنگ گیری کامل شود.بلکه اگر میوه حدودی ۷۰ تا ۸۰ درصد رنگ گرفته باشد هم کافی است.

البته اگر برداشت میوه برای عرضه به مناطق دوردست باشدوجود لکه رنگ  روی میوه هم می تواند مجوزی برای چیدن شود، زیرا پس ازچیدن فرایند رنگ گیری آن به مرور زمان ادامه دارد.

فلفل دلمه ای  گلخانه ای را معمولا سبز رنگ برداشت نمی کنند.چون میوه های رنگی فلفل دلمه ای را به قیمت بهتری خریداری می کنند.

البته همه ی ارقام فلفل دلمه ای در ابتدا سبز رنگ هستند و پس از بزرگ شدن و بلوغ میوه رنگ آ نها بسته به نوع رقم نمایان می شود.

برداشت فلفل دلمه ای به صورت تدریجی و معمولا هفته ای یکبار به وسیله قیچی باغبانی انجام می گیرد. البته زمان برداشت در فلفل دلمه ای ، بسته به شرایط بازار قابلیت جابه جایی دارد.

دوره پرورش فلفل دلمه ای به طور معمول یک سال است اما می توان درصورت مدیریت صحیح آن را بیش از یکسال هم در گلخانه نگه داری کرد.

زمان تهیه نشا تیر ماه و انتقال آن مرداد ماه می باشد.

انتقال نشا به زمین اصلی در شهریور توصیه نمی شود.چون رشد فلفل دلمه ای نیاز به نور شدید دارد و از نیمه شهریور به بعد نور کم شده و بوته های فلفل رشد اولیه  کافی نخواهند داشت بنابراین میزان تولید محصول و سوددهی آن کاهش می یابد .

شکل میوه در ارقام مختلف متفاوت است ، فلفل دلمه ای مکعبی بازار پسندتر بوده ومخصوص صادرات است.در صورتی که قسمت گلگاه میوه کشیده باشد خیلی مطلوب نیست و رقم و دما در ایجاد این شکل میوه موثر است.

ارقام قرمز رنگ نسبت به نوسانات دمایی از انولع زرد و نارنجی مقاوم تر  هستند کج و بد شکل شدن میوه اغلب به خاطرنوسانات دمایی در زمان گرده افشانی  رخ می دهد.دمای پایین باعث عدم تلقیح و تولید میوه ی پارتنو کارپ بدون بذر شود.

پارتنو کارپی در فلفل دلمه ای باعث تولید میوه های ریز و بی کیفیت می شود.

پس از برداشت فلفل دلمه ای باید آن را در دمای ۸ درجه سانتی گرادو رطوبت ۹۰ درصد نگه داری کرد.

 

ارسال یک دیدگاه

0

بالا

X