0
profile avatar

درخت سیب Malus domestica Borkh  ازجمله درختان سردسیری خزان کننده است وتنوع بسیار  گسترده در سیب باعث شده که تیپ های مختلف آن سازگاری خوبی با شرایط متنوع آب و هوایی داشته و وسیع ترین دامنه کشت را در مناطق معتدله داشته باشد.کشور ایران در دهه گذشته جزو ۱۰ کشور مهم تولیدکننده سیب درختی بوده اما متاسفانه از نظر صادرات آن در جایگاه مناسبی قرار ندارد .یکی از دلایل کاهش صادرات تنوع بسیار محدود و قدیمی بودن پایه و ارقام در باغات سیب است.

درسال های اخیر معرفی ارقام جدید و متنوع سیب مخصوصا از نظر رسیدن و کیفیت میوه که متناسب با ذائقه های مختلف و مدیریت باغ باشد موضوع مورد بحث است.

علاوه براین تنوع بالا در بین ارقام سیب منابع ژنتیکی  مناسبی برای انجام اومور اصلاحی فراهم کرده است نت در آینده ارقامی که در اکثر صفات ایده آل هستند اصلاح و تولید شود و با کشت آن ها هزینه های تولیدکاهش و کمیت و کیفیت محصول افزایش یابد.

البته باید توجه نمود برای اینکه بتوان رقم را متناسب با شرایط هر منطقه انتخاب کرد.

رقم شفیع آبادی

 • رشد رویشی: قدرت رشد متوسط
 • زمان گلدهی: اواسط فروردین
 • تاریخ رسیدن میوه : اواخر تیر و اوایل مرداد
 • رنگ میوه : سبز خیلی روشن ، مایل به کرم و گوشت سفید
 • کیفیت میوه : اندازه متوسط شیرین کم آب معطر

رقم : شیخ احمد تبریز

 • رشد رویشی: قدرت رشد و باردهی متوسط
 •  زمان گلدهی: اواسط فروردین
 • تاریخ رسیدن میوه: اوایل مرداد
 • رنگ میوه : ثرمز بازمینه زرد رنگ
 • کیفیت میوه : اندازه متوسط

رقم : اخلمد

 • رشد رویشی: قدرت رشد و باردهی متوسط
 • زمان گلدهی: اواسط اردیبهشت
 • تاریخ رسیدن میوه : میان رس
 • رنگ میوه : زرد کرمی مایل به سبز
 • کیفیت میوه : گرد نامنظم با اندازه متوسط تا درشت لطیف آبدار

رقم : گلشاهی

 • رشد رویشی: قدرت رشد و باردهی متوسط
 • زمان گلدهی: اواسط اردیبهشت
 • تاریخ رسیدن میوه :اواخر مهرماه دیررس
 • رنگ میوه : سبز مایل به زرد با لکه های قرمز در طرف مقابل نور
 • کیفیت میوه : اندازه متوسط لطیف ترد آبدار

رقم : سید عباسی مشهد

 • رشد رویشی: قدرت رشد متوسط
 •  زمان گلدهی: اواسط اردیبهشت
 • تاریخ رسیدن میوه :اواسط مهرماه
 • رنگ میوه : قرمز تیره
 • کیفیت میوه : کم عطر اما دارای خاصیت انبارداری خوب

رقم : گلاب کهنز

 • رشد رویشی: پررشد و بسیار بزرگ
 • زمان گلدهی: اواسط اردیبهشت
 • تاریخ رسیدن میوه : اواخر تیر تا مرداد زودرس
 • رنگ میوه : سفید کرمی با رگه های طولی قرمز تا صورتی
 • کیفیت میوه : لطیف شیرین آبدار ترد و معطر

رقم : نوری مراغه

 • رشد رویشی: قوی پررشد و پابلند
 • زمان گلدهی: اوایل اردیبهشت
 • تاریخ رسیدن میوه : اواسط تابستان
 • رنگ میوه : دارای دو گونه سفید قرمز
 • کیفیت میوه : محکم و آبدارنسبتا بزرگ شیرین با اندکی ترشی و معطر

رقم : مربایی مشهد

 • رشد رویشی: پا کوتاه و کم رشد
 •  زمان گلدهی: اواخر فروردین
 • تاریخ رسیدن میوه : اوایل شهریورماه
 • رنگ میوه : قرمز با دم خیلی بلند
 • کیفیت میوه : کوچک کمی معطر و مربایی

رقم : قندک کاشان

 • رشد رویشی: پر رشد
 • زمان گلدهی: اواخر فروردین
 • تاریخ رسیدن میوه : اوایل تابستان زود رس
 • رنگ میوه : کرم روشن
 • کیفیت میوه : کوچک و پنبه ای

رقم : زنوز مرند

 • رشد رویشی: رشد گسترده
 •  زمان گلدهی: اواخر فروردین
 • تاریخ رسیدن میوه : اواخر شهریورماه
 • رنگ میوه : قرمز
 • کیفیت میوه : محکم و آبدارکمی کشیده شیرین و معطر

رقم : گالا

 • رشد رویشی: نیمه عمود نسبتا منظم و پر بازده 
 • زمان گلدهی: اواسط اردیبهشت
 • تاریخ رسیدن میوه : اواخر مرداد و متوسط رس
 • رنگ میوه : رگه های قرمزبا زمینه زرد مایل به کرم
 • کیفیت میوه : بیضی شکل با بافت ترد و طعم شیرین و ترش

رقم : زرد لبنان

 • رشد رویشی: نسبتا پا بلند با رشد گسترده  
 •  زمان گلدهی: اواخر فروردین
 • تاریخ رسیدن میوه : اواخر شهریورماه
 • رنگ میوه : زرد و گاها متمایل به صورتی دارای عدسک
 • کیفیت میوه : نسبتا آبدار و شیرین

رقم گرانی اسمیت

 • رشد رویشی: رشد وسیع نیمه عمود با ساقه های کوتاه و نیمه کوتاه  
 • زمان گلدهی: اواسط اردیبهشت
 • تاریخ رسیدن میوه : اواسط مهر
 • رنگ میوه : سبز براق
 • کیفیت میوه : اندازه متوسط تا درشت ، آبدارو طعم ملس

رقم قرمز لبنان

 • رشد رویشی: به صورت گسترده و پر بازده
 •  زمان گلدهی: اواخر فروردین
 • تاریخ رسیدن میوه : اواخر شهریور ماه
 • رنگ میوه : قرمز براق دارای عدسک بر سطح پوست
 • کیفیت میوه : اندازه متوسط تا درشت ، آبدار

رقم جونا گلد

 • رشد رویشی: قدرت رشد متوسط تا کم
 • زمان گلدهی: اوایل اردیبهشت
 • تاریخ رسیدن میوه : اوایل شهریور تا اواخر مهرماه
 • رنگ میوه : قرمز با زمینه زرد
 • کیفیت میوه : گرم تا کمی پهن متوسط و ترش مزه

رقم براملی

 • رشد رویشی: قدرت رشد گسترده
 •  زمان گلدهی: اواخر اردیبهشت
 • تاریخ رسیدن میوه : اواخر تابستان
 • رنگ میوه : سبز
 • کیفیت میوه : درشت و مناسب پختن

رقم برابرن

 • رشد رویشی: قدرت رشد متوسط و باردهی بسیار زیاد
 • زمان گلدهی: اواسط اردیبهشت
 • تاریخ رسیدن میوه : مهرماه
 • رنگ میوه : قرمز تیره با زمینه سبز مایل به زرد
 • کیفیت میوه : متوسط و بیضی شکل با طعم شیرین و ترش

رقم کاکس اورنج

 • رشد رویشی: قدرت رشد متوسط
 • زمان گلدهی: اواخر اردیبهشت
 • تاریخ رسیدن میوه : اواخر شهریور تا اوایل مهرماه
 • رنگ میوه : زرد مخلوط با سبز و پوششی از قرمز نارنجی
 • کیفیت میوه : کوچک تا متوسط ، گرد شکل پوست پوشیده از زنگار

رقم دلبارد

 • رشد رویشی: قدرت رشد متوسط
 • زمان گلدهی: اواسط فروردین
 • تاریخ رسیدن میوه : اوایل شهریور
 • رنگ میوه : دو رنگ قرمز با زمینه زرد
 • کیفیت میوه : متوسط تا درشت شیرین و نرم

رقم فوجی

 • رشد رویشی: قدرت رشد متوسط
 • زمان گلدهی: اواسط فروردین
 • تاریخ رسیدن میوه : اوایل شهریور
 • رنگ میوه : دو رنگ قرمز با زمینه زرد
 • کیفیت میوه : متوسط تا درشت شیرین و نرم

 

 

 

 

 

 

 

ارسال یک دیدگاه

0

بالا

X