0
profile avatar

ثبت ژنتیکی برند زعفران به نام ایران شدنی است

نقیبی، معاون امور باغبانی جهاد کشاورزی استان:
ثبت ژنتیکی برند زعفران به نام ایران شدنی است اما نه به‌‌سادگی.‌
وزارت جهاد کشاورزی و دانشگاه تهران در حال پیگیری هستند تا ایران را ‌خاستگاه زعفران معرفی کند. برای تکمیل کارشان نمی‌شود زمانی مشخص کرد چون به تأمین اعتبار، گردآوری اطلاعات و پیگیری‌های بین‌المللی نیاز دارد.
نگرانی‌ای که الان وجود دارد‌ در مورد قاچاق زعفران به افغانستان است.
چون ما عضو سازمان تجارت جهانی نیستیم و تعرفه صادراتمان به کشورهای هدف ۳۵ درصد است. در نتیجه دلال‌ها ترجیح می‌دهند از طریق افغانستان زعفران را صادر کنند.

ارسال یک دیدگاه

0

بالا

X