0
آیا می دانید
شرایط در جه حرارت خاک برای جوانه زنی بذر سبزیجات سانتی گراد

 نوسان درجه حرارت تا ۱۵ درجه سانتیگراد یا کمتر در شب ضروری است.

محصول

حداقل درجه حرارت

محدوده مطلوب درجه حرارت

درجه حرارت مطلوب

حداکثر درجه حرارت

اسفناج ۲ ۷-۲۵ ۲۰ ۳۰
بادمجان ۱۵ ۲۵-۳۲ ۳۰ ۳۵
باقلا ۱۵ ۱۸-۳۰ ۳۰ ۳۰
بامیه ۱۵ ۲۵-۳۵ ۳۵ ۴۰
پیاز ۲ ۱۰-۳۵ ۲۵ ۳۵
تربچه ۴ ۷-۳۲ ۳۰ ۳۵
جعفری ۴ ۱۰-۳۰ ۲۵ ۳۲
چغندر قند ۴ ۱۰-۳۰ ۳۰ ۳۵
خربزه ۱۵ ۲۵-۳۵ ۳۲ ۳۸
خیار ۱۵ ۱۵-۳۵ ۳۵ ۴۰
ذرت ۱۰ ۱۵-۳۵ ۳۵ ۴۰
سویس چارد ۴ ۱۰-۳۰ ۳۰ ۳۵
شلغم ۴ ۱۵-۴۰ ۳۰ ۴۰
فلفل ۱۵ ۱۸-۳۵ ۳۰ ۳۵
کاهو ۲ ۴-۲۷ ۲۵ ۳۰
کرفس ۴ ۱۵-۲۰ ۲۰ ۳۰
کدو ۱۵ ۲۰-۳۵ ۳۵ ۳۸
کدو حلوایی ۱۵ ۲۰-۳۲ ۳۵ ۳۸
کلم ۴ ۷-۳۵ ۳۰ ۳۸
گل کلم ۴ ۷-۳۰ ۲۷ ۳۸
گوجه فرنگی ۱۰ ۱۵-۳۰ ۳۰ ۳۵
لوبیا ۱۵ ۱۵-۳۰ ۲۷ ۳۵
مارچوبه ۱۰ ۱۵-۳۰ ۲۵ ۳۵
نخود فرنگی ۴ ۴-۲۵ ۲۵ ۳۰
هندوانه ۱۵ ۲۰-۳۵ ۳۵ ۴۰
هویج ۴ ۷-۳۰ ۲۷ ۳۵

ارسال یک دیدگاه

0

بالا

X