0
profile avatar
خراسان شمالی

خودداری از انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی خراسان شمالی در روز پنج شنبه به دلیل بارش باران و احتیاط در خراسان شمالی در روز های دوشنبه و سه شنبه  به دلیل بارش پراکنده

کنترل دما و رطوبت و تهویه در گلخانه‌ها، مرغداری ها و دامداری ها با توجه به پایداری هوای سرد

اقدام به شخم زمستانه اراضی شالیزاری با استفاده از رواناب موجود

بازسازی تشتک های آبیاری پای درختان

پاک سازی جوی های درون باغات و مزارع به منظور خروج آب اضافی باران

مدیریت ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی

خودداری از دادن کودهای حیوانی و پابیل کردن اطراف درختان مرکبات

انجام عملیات کاشت سیر و پیاز بعد از گاورو شدن اراضی

احداث زهکش‌های مناسب در داخل و اطراف مزارع گندم، جو و کلزا . . .

ایجاد زهکش‌های مناسب با فاصله‌های معیّن ( در مزارعی که آبگیر بوده یا سطح آب زیرزمینی بالایی دارند ) به منظور جلوگیری از بروز استرس‌های محیطی و کاهش خسارات برخی از بیماری‌ها

اقدام به شخم زمستانه اراضی شالیزاری با استفاده از رواناب موجود

عدم غذادهی استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی و سردآبی غیر مسقف در ساعات و روزهای بارانی

اقدام به جمع آوری آزولا در استخرهای خاکی پرورش ماهیان گرم آبی

استان‌ خراسان رضوی

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در خراسان رضوی در روز های دوشنبه و اواخر وقت پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و در سیستان و بلوچستان در روز دوشنبه به دلیل احتمال بارش پراکنده

کنترل دما و رطوبت و تهویه در گلخانه‌ها، مرغداری ها و دامداری ها با توجه به پایداری هوای سرد و احتمال یخ زدگی

پاکسازی جوی های درون باغات و مزارع به منظور خروج آب اضافی باران

خودداری از هرگونه هرس سیاه درختان به منظور عدم تحریک درختان و جلوگیری از سرمازدگی زمستانه

محافظت از کندوهای زنبور عسل و انجام تغذیه کمکی

هوادهی استخرهای پرورش ماهی

خراسان جنوبی

خودداری از انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در بعد از ظهر روز چهارشنبه و روز پنج شنبه  در خراسان جنوبی  در اوخر وقت روز پنج شنبه به دلیل بارش باران

کنترل دما و رطوبت و تهویه در گلخانه‌ها، مرغداری‌ها و دامداری‌ها با توجه به پایداری هوای سرد و احتمال یخ زدگی

کنترل دمای انبار های سرد (سیب زمینی)

کنترل شیمیایی علف هرز مزارع چغندرقند در ساعات گرم روز بعد از گاورو شدن زمین

کنترل شیمیایی علف هرز مزارع کلزا در ساعات گرم روز بعد از گاورو شدن زمین

خودداری از انجام هرگونه عملیات باغی و زراعی تا گاورو شدن باغات و مزارع

عدم بازدید از کلونی‌های زنبور عسل در ساعات سرد روز و انجام تغذیه مکمل کندوهای زنبور عسل

پوشاندن لوله‌های آب و سوخت چاه‌ها و گلخانه ها و غیره جهت جلوگیری از یخ زدن

جمع آوری شاخه ها و میوه های آلوده از سطح باغات و معدوم کردن آنها

خودداری از هرس سبز درختان مثمر و غیر مثمر

مبارزه با علف های هرز مزارع گندم و جو بخصوص علف های هرز باریک برگ در ساعات گرم روز

عدم تغذیه ماهیان قزل آلا در ساعات اولیه و سرد روز، ساعات ابری، بارانی و دمای کمتر از ۷ درجه سانتیگراد.

عدم تغذیه و کوددهی به استخر کپور ماهیان در روز های سرد

کنترل ورودی های آب استخر ها از نظر گل آلودگی در مواقع بارندگی

 

ارسال یک دیدگاه

0

بالا

X