0
کود درخت-پسته
profile avatar
فصل زمستان که هنگام خواب ریشه های درخت است ، بهترین زمان برای تغذیه و اصلاح خاک محسوب می شود.

با اصلاح کننده های خاک آشنا شوید

هدف

  • بهبود ساختمان خاک
  • تهویه بهتر
  • کاهش موضعی پی اچ
  • افزایش ظرفیت نگه داری آب رفع برخی از نیاز های غذایی

زمان مصرف

  • بهترین زمان مصرف پس از ریزش برگ و قبل از شروع فعالیت مجدد درخت در بهار است.

روش مصرف

  • شیارکود

کود درخت-پسته

  • پخش سطحی

کود درخت-پسته

  • چالکود

کود درخت-پسته

بهترین زمان استفاده

  • حدفاصل آذر تا بهمن ماه

نوع کود

نحوه مصرف

میزان مصرف

کود دامی فرآوری شده یا سایر کود های آلی

چالکود شیارکود پخش سطحی

 ۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ کیلوگرم در هکتار

کود کامل گرانوله به همراه ریز مغذی

چالکود شیارکود پخش سطحی

۰٫۵ تا۲  کیلوگرم برای هر درخت

گیاهپزشکی

آفت و بیماری این دوره : پسیل

مبارزه آفت و بیماری مشاهده شده : سموم ثبتی زیر نظر کارشناس

 

ارسال یک دیدگاه

0

بالا

X