0
61686982
profile avatar

ایسنا/خراسان شمالی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: انتظار برای افزایش تولید حبوبات در این استان عملی نشد.

دکتر تشکری در گفت و گو با ایسنا، اظهارکرد: ممنوعیت واردات حبوبات به کشور و افزایش قیمت آن، این انتظار را در استان به وجود آورده بود که کشاورزان تولید بیشتری در محصول حبوبات در سال جاری داشته باشند.

وی افزود: اما این انتظار عملی نشده است و پیش بینی می شود میزان تولید حبوبات در سال جاری همانند سال های گذشته باشد .

تشکری ادامه داد: از سوی دیگر عدم تغییر در سطوح کشت محصول گوجه فرنگی و پیاز این امر را نشان می دهد که همچنان کشاورزان در سال جاری بیشتر تمایل به کشت این چنین محصولاتی را داشته اند.

وی تصریح کرد: یکی از عللی که موجب می شود تا کشاورزان تمایل چندانی به کشت حبوبات در استان نداشته باشند نبود برداشت مکانیزه آن است.

این مقام مسئول توضیح داد: ارقام نخود و عدسی که در این استان کشت می شود از نوع پا کوتاه است در نتیجه امکان برداشت مکانیزه آن وجود ندارد و به دنیال آن هستیم تا ارقام نخود پابلند را وارد استان کنیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه میزان واردات عدس به کشور نسبت به نخود بیشتر بوده است، گفت: با ممنوعیت وادرات هر دو محصول، کشور نیاز بیشتری به عدس دارد تا نخود، بنابراین به کشاورزان کشت عدس توصیه می شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی ادامه داد: افزایش قیمت حبوبات در بازار این احتمال را می دهد که کشاورزان بیشتری در سال آینده تمایل به کشت آن محصول داشته باشند.

ارسال یک دیدگاه

0

بالا

X