0
آیا می دانید
profile avatar

اسید سولفوریک غلیظ یکی از ارزانترین و در دسترس ترین موادی است که برای اصلاح خاکهای شور و قلیا توصیه می‌شود. مکانیسم اثر اسید سولفوریک از طریق واکنش با نمک‌های کربناته (آهک) موجود در خاک می‌باشد.

H2SO+ CaCO= CaSO4.۲H2O+CO2(g) 

اسید اضافه شده به آب آبیاری با کربنات کلسیم موجود در خاک واکنش داده و منجر به تشکیل سولفات کلسیم آبدار یا همان گچ کشاورزی می‌شود. تفاوت گچ خام که به صورت انبوه به سطح خاک اضافه می‌شود با گچ حاصل از واکنش اسید سولفوریک با آهک موجود در خاک در سرعت تاثیر آن‌ها در اصلاح خصوصیات نامطلوب خاک‌های شور و قلیا می‌باشد. استفاده از گچ خام کشاورزی بعد از دو تا سه سال اثر اصلاحی مشاهده می‌شود. ولی در مورد اسید سولفوریک این مدت زمان به حداقل چند روز بعد از اعمال اسید کاهش می‌یابد.

معایب اسید سولفوریک:

  •  از عوامل اصلی فرسایش خاک
  • از هم پاشی خاکدانه ها و تخریب ساختمان خاک
  • تخلیه و آبشویی عناصر غذایی و مواد آلی 

 اسید سولفوریک اضافه شده به خاک بلافاصله با آهک­ های موجود در خاک واکنش داده و خنثی می­شود. واکنش اسید سولفوریک با کربنات­ های موجود در خاک عمدتا منجر به تولید سولفات کلسیم آبدار و به مقدار خیلی کمتری سولفات منیزیم و سولفات مضاعف کلسیم و منیزیم می­شود

قدم اول در اصلاح خاک قلیایی و شور و یا هر دو : ابتدا باید قلیایی بودن خاک اصلاح شود. استفاده از اسید هیومیک مرغوب، سنگ گچ و شستشوی خاک با آبیاری سنگین در فصل سرما می تواند قلیایی بودن خاک را کاهش دهد. تهویه بهتر خاک و فرستادن نمک به ناحیه پائین ریشه ها موجب بهبود شرایط رشد گیاه می شود.

 

ارسال یک دیدگاه

0

بالا

X