0
آیا می دانید
profile avatar

مهم ترین عامل در ایجاد بیماری شانکر در درختان میوه به ویژه سیب و گلابی عدم وجود برنامه ی تغذیه اصولی و ضعف درخت می باشد بنابراین  پیش از هر نوع توصیه کودی لازم است آزمایش خاک بررسی شود تا بهترین برنامه در اختیار باغدار قرار داده شود.

از طرفی عناصر روی و مس موجب مقاومت درختان به آتشک و شانکر می گردد.

ارسال یک دیدگاه

0

بالا

X