ایران علاوه برسابقه طولانی و ریشه تاریخی و فرهنگی مصرف گیاهان دارویی، تنوع اقلیمی ( ۱۱ اقلیم از ۱۳ اقلیم شناخته شده جهان ) مناسب و منحصر به فردي در میان سایر کشورها دارد و به طور طبیعی و بالقوه می تواند جایگاه تولید گیاهان دارویی خود را ممتاز کند تعداد گونه هاي دارویی ایران تا ۲۳۰۰ گونه برآورد می شود که رقم درخور توجهی بوده و این درحالی است که برخی گونه هاي گیاهی جزءگونه هاي نادر بوده و در هیچ کجاي دنیا یافت نمی شود. قریب ۵۶۹ جنس از فلور گیاهی ایران، دارویی هستند و از این میان ۱۱۶ جنس در ردیف گیاهان معطر می باشد. ایران به همراه ترکیه غنی ترین منبع و تنوع گیاهان دارویی را در دنیا به خود اختصاص داده اند.
شرکت ترنم دشت توس با توجه به ذخایر ارزشمند گیاهان دارویی کشور به خصوص ظرفیت پهناور استان های خراسان در این بخش به یاری دست اندر کاران حوزه تولید ، سلامت و تجارت نگاهی ویژه به این صنعت را در برنامه های خود قرار داده است.
لذا بدینوسیله از فعالان این حوزه دعوت بعمل می آید در تحقق اهدافمان ما را یاری فرمایند. لازم به توضیح است رایزنی هایی در ارتباط با صادرات گیاهان دارویی و محصولات وابسته در حال انجام می باشد، که در آینده در همین بخش اطلاع رسانی انجام خواهد شد.