0
profile avatar
قبل از خاک دهی  پای بوته باهدف ریشه زایی

 

استفاده از کودهای اوره فسفات برای تولید ریشه قوی و گلدهی عالی نظیر مونوآمونیوم فسفات دارای کارایی بالا در جذب نیتروژن به فرم آمونیوم به صورت کود آبیاری ۵-۱۵ کیلو گرم در هکتار

استفاده اسید هیومیک جهت استقرار صددرصدی و سریع ریشه نظیر هیومکس با کیفیت ترین و معروفترین هیومیک اسید دنیا با بهترین مواد اولیه و موثرترین روش تولید درکشور آمریکا به صورت کود آبیاری ۶ لیتر در هکتار

فولزایم پلاس اس پی کود آبیاری ۱ کیلوگرم در هکتارجهت استقرار بهتر گیاه گلدهی بهتر و تشکیل میوه بهتر حاصل خیز کننده و بارورکننده خاک و کمک به جذب حداکثر فسفر با بیشترین درصد باکتری و آمینواسید آزاد در یک محصول

قبل از گلدهی با هدف تولید حداکثری

 

باسفولیر ۲۰۱۹۱۹ کود کامل مرکب به همراه ریزمغذی ها  ۱-۳ کیلوگرم در هکتار محلول پاشی  

بیومین ۴۶۴-۴۴۶ محلول پاشی نیم تا ۱ کیلوگرم در هکتار حاوی درصد بالای کلیه عناصر ریزمغذی کلات شده به طور طبیعی با اسید آمینه گلایسین دارای محرک رشد رویشی و بهبود رشد زایشی  حاوی درصد بالای عناصر ریزمغذی تولید کشور آمریکا

فسگارد کود آبیاری ۳-۵ لیتر در هکتار جهت جلوگیری از ریزش گل زودرسی و بهبود کیفیت محصول

بیومین کلسیم ۱لیتر در هکتار به صورت محلول پاشی

بعد از گلدهی

 

تکرار فسگارد افزایش وزن ویکنواختی اندازه محصول تغذیه همراه کنترل بیماری

 نوتری پلاس ۳۰-۵-۱۵کاهش تنش محصول کمک به تولید محصول بهتر و بیشتر افزایش خاصیت انبارداری و ماندگاری محصول  ۱۰-۱۵ کیلوگرم در هکتار کودآبیاری

رسیدگی غده

سولوپتاس افزایش زودرسی محصول  کودآبیاری ۵-۱۵ کیلوگرم در هکتار

 kTS تامین کننده سریع پتاسیم و گوگرد محلول پاشی ۲-۴ لیتر در هکتار

فروشگاه اینترنتی ترنم دشت با ارایه مشاوره تخصصی و پشتیبانی ارسال در هفت روز هفته آماده خدمت رسانی به مشتریان محترم می باشد

www.Taranomdasht.com ۰۵۱۳۸۷۹۲۳۳۶-۹

ارسال یک دیدگاه

0

بالا

X