نمایشگاه بین المللی باغبانی، گلخانه و نهاده ها
0
نمایشگاه

با حمایت معاونت باغبانی وزارت جهادکشاورزی و انجمن گلخانه سازان ایران
۲ الی ۵ مهرماه ۱۳۹۸
شهرآفتاب تهران
۰۲۱۴۱۰۷۴۰۰۰ داخلی ۷۰۰۰
۰۹۰۱۸۲۹۶۲۳۷

ارسال یک دیدگاه

0

بالا

X