« نشست دو جانبه مقامات مسئول حفظ نباتات ايران و ترکيه »
0

در اين نشست دو جانبه آقای محمد هادی معاون وزير کشاورزی ترکيه شرح کاملی از روند توليد و مراحل واردات و صادرات محصولات کشاورزی را در ترکيه برای حاضرين تشريح نمود.
در ادامه اين نشست طرفين در زمينه مشکلات مربوط به حوزه قرنطينه نباتی اعم از حمل و نقل و ارائه گواهی بهداشت معتبر و نيز شرايط واردات و صادرات و ايجاد تعاملات دو جانبه بيشتر مابين دو کشور به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در ادامه اين نشست در خصوص انتقال تکنولوژی و تبادل اطلاعات در زمينه توليد و استفاده از انواع آفت کش ها اعم از بيولوژيک و شيميايی بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مقرر شد استفاده از دانش فنی دو کشور برای پيشبرد بهتر مبارزه و کنترل عوامل خسارتزای گياهی در مزارع و باغات و استفاده از پتانسيل های موجود در کشور ترکيه برای توليد آفت کش های به روز اروپايی ، تحت ليسانس کمپانی های اصلی درکشور ترکيه و صادرات آن به ايران و يا توليد اين آفت کش ها تحت جدول ترکيبات و دستورالعمل کمپانی های اصلی در برخی کارخانجات منتخب توليد آفت کش در ايران مورد توجه بيشتر قرار گيرد.
در اين سفر دو روزه هيأت ايرانی از انستيتوی تحقيقاتی مرکزی توليدات گياهی آنکارا نيز بازديد و ضوابط ثبت و دستورالعمل های اين کشور مورد بررسی قرار گرفت .

 

ارسال یک دیدگاه

0

بالا

X