0
کشاورزی سبزوار
  • به ازای هرتن چغندر قند بهاره دو کیلوگرم قند یا شکر به نرخ   ۷۵۰۰ ریال و ۲۰ کیلوگرم تفاله خشک به نرخ ۱۲۰۰ ریال و به ازای هر تن چغندر قند پاییزه دو کیلوگرم قند یا شکر به نرخ ۶۵۰۰ ریال و ۲۰ کیلوگرم تفاله خشک به نرخ ۱۰۰۰ ریال به عنوان پاداش تحویل شود.
  • به ازای هر کیلوگرم چغندر بهاره ۵۰۰ ریال و چغندر پاییزه ۱۰۰۰ ریال هزینه حمل به قیمت تضمینی اضافه می شود.
  • قیمت ارقام مختلف پنبه وش و ارقام مشابه برنج در چهارچوب این تصویب نامه توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و اعلام می گردد.
ردیف محصول قیمت هر کیلوگرم توضیحات
۱ گندم معمولی ۲۲۰۰۰ با ۴ %افت مفید و ۱%افت غیر مفید
۲ گندم دوروم ۲۲۹۰۶ با ۴ %افت مفید و ۱%افت غیر مفید
۳ جو ۱۶۳۰۰ با ۳ %افت مفید و ۱%افت غیر مفید
۴ ذرتدانه ای ۱۷۰۰۰ با ۳ %افت مفید و ۱%افت غیر مفید و با رطوبت حداکثر ۱۴ %
۵ چغندر بهاره ۵۰۲۰ با عیار ۱۶%
۶ چغندر پاییزه ۴۹۱۷ با عیار ۱۵%
۷ پنبه وش ۴۸۷۶۱ وش سفید و مرغوب بدون آفت زدگی و عاری از مواد خارجی
۸ دانه سویا ۳۸۵۲۳ با ۲%ناخالصی و ۱۲% رطوبت
۹ آفتاب گردان ۴۱۵۶۵ با ۲%ناخالصی و ۹% رطوبت
۱۰ کلزا ۴۶۶۰۲ با ۲%ناخالصی و ۱۰% رطوبت
۱۱ گلرنگ ۴۰۸۵۰ با ۲%ناخالصی و ۹% رطوبت
۱۲ عدس ۵۰۳۷۳ سالم درجه یک پاک وبدون هرگونه مواد خارجی  در کیسه های ۵۰ کیلوگرمی
۱۳ نخود ۴۶۵۳۶ سالم درجه یک پاک وبدون هرگونه مواد خارجی  در کیسه های ۵۰ کیلوگرمی
۱۴ لوبیا چینی ۴۳۲۴۵ سالم درجه یک پاک وبدون هرگونه مواد خارجی  در کیسه های ۵۰ کیلوگرمی
۱۵ لوبیا سفید ۴۳۲۳۴ سالم درجه یک پاک وبدون هرگونه مواد خارجی  در کیسه های ۵۰ کیلوگرمی
۱۶ لوبیا قرمز ۴۱۳۳۲ سالم درجه یک پاک وبدون هرگونه مواد خارجی  در کیسه های ۵۰ کیلوگرمی
۱۷ برنج گروه یک خزر ۶۱۱۲۰ بر مبنای ۱۰ درصد شکستگی (عرف محلی)
۱۸ برنج گروه دو سازندگی ۵۳۶۵۸ بر مبنای ۱۰ درصد شکستگی (عرف محلی)
۱۹ برنج گروه سه ندا، نعمت ۴۳۸۱۲ بر مبنای ۱۰ درصد شکستگی (عرف محلی)
۲۰ سیب زمینی پاییزه ۶۲۲۴ مرغوب سالم بدون آفت زدگی و مواد خارجی
۲۱ سیب زمینیبهاره ۶۰۶۸ مرغوب سالم بدون آفت زدگی و مواد خارجی
۲۲ سیب زمینی طرح استمرار ۷۱۹۴ مرغوب سالم بدون آفت زدگی و مواد خارجی
۲۳ پیاز  پاییزه ۴۱۵۰ مرغوب سالم بدون آفت زدگی و مواد خارجی
۲۴ پیاز بهاره ۴۰۳۷ مرغوب سالم بدون آفت زدگی و مواد خارجی
۲۵ پیاز طرح استمرار ۴۳۱۵ مرغوب سالم بدون آفت زدگی و مواد خارجی

 

ارسال یک دیدگاه

0

بالا

X